Browse By

Co to jest tłumaczenie przysięgłe i dlaczego jest ważne?

Tłumaczenia przysięgłe stały się ostatnio bardzo ważne ze względu na handel międzynarodowy, tworzenie bloków polityczno-ekonomicznych, migrację i turystykę.

Tłumaczenie przysięgłe jest powszechnie uznawane za oficjalnie akceptowane tłumaczenie dokumentu prawnego lub dowolnego dokumentu, który musi zostać zaakceptowany w sytuacji prawnej, takiego jak akty urodzenia, dokumenty medyczne, techniczne, świadectwa akademickie lub oświadczenia. Tłumaczenia przysięgłe są zawsze potrzebne, gdy tłumaczenie ma być wykorzystywane do celów administracyjnych lub rządowych.biurorach

Przysięgłe tłumaczenia dokumentów w Warszawie

Nie ma stałych przepisów dotyczących tłumaczeń przysięgłych, ponieważ wymagania zależą od kraju, w którym będą używane, a zatem przepisy mogą ulec zmianie w zależności od lokalizacji. Dlatego też możemy nazywać ten rodzaj tłumaczenia jako uwierzytelniony, publiczny lub urzędowy, w zależności od procesu tłumaczenia w kraju docelowym. Istnieją jednak różne procesy wymagane do walidacji tłumaczenia w zależności od kraju, z którego pochodzi tłumaczenie i kraju, do którego zostanie dostarczony ostateczny dokument. Tłumaczenie można uznać za urzędowo uwierzytelnione, jeżeli dokument został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. W niektórych krajach tłumacz staje się tłumaczem przysięgłym, składając przysięgę przed sądem, tak aby jego tłumaczenia były akceptowane jako pełna i wierna wersja oryginału. Tłumaczenia te zawierają również podpis i pieczęć tłumacza.

prawo-004

W innych krajach tłumaczenie może zostać poświadczone, jeśli zostało podpisane przez tłumacza w obecności radcy prawnego lub notariusza, jednak adwokat lub notariusz nie gwarantuje dokładności dokumentu, zamiast tego tłumacz, który go podpisuje, przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za zgodność z oryginałem. Tłumaczenie może być również poświadczone przez tłumacza lub firmę tłumaczeniową poprzez podanie ich kwalifikacji. W tym celu osoba wykonująca tłumaczenia Warszawa powinna potwierdzić, że dokument jest prawdziwym i dokładnym tłumaczeniem oryginalnego dokumentu, podać datę tłumaczenia, a także podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tłumacza lub przedstawiciela firmy tłumaczeniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?