Browse By

Leczenie zaburzeń uwagi słuchowej

Zaburzenia uwagi słuchowej to poważna dolegliwość, powodująca nie mniej poważne konsekwencje. Do przyczyn jej najczęściej zalicza się predyspozycje genetyczne, niedotlenienie podczas porodu, pojawianie się zapalenia ucha środkowego czy sączkowanie uszu. Zaburzenia takie bardzo często objawiają się myleniem wyrazów o podobnym brzmieniu, wadliwą wymową, przestawianiem kolejności dźwięków, trudnościami w czytaniu, popełnianiem błędów ortograficznych podczas pisania, problemami w różnicowaniu dźwięków mowy, utrudnioną możliwością zapamiętywania czy brakiem koncentracji.

zaburzenia uwagi sluchowej u dzieci

Występowanie powyższych zaburzeń, już we wczesnych stadiach rozwoju dziecka, powinni wykryć rodzice. Jeśli przebywają z nim i skupiają na nim swą uwagę, zaobserwowanie nieprawidłowości nie powinno stanowić problemu. Jeśli zaburzenia takie są niewielkie, rodzice samodzielnie mogą podjąć terapię polegającą na systematycznym treningu narządu słuchu. Podstawę takiego treningu stanowi uważne przysłuchiwanie się dźwiękom dobiegającym z otoczenia oraz poprawne ich nazywanie. Rodzice mogą też śpiewać dziecku piosenki o danej tematyce, a zadaniem dziecka jest wskazanie np. pojawiających się w piosence nazw kwiatów czy kolorów.

Jeśli działania takie nie przyniosą oczekiwanego rezultatu lub gdy zaburzenia są poważne, należy rozpocząć leczenie. Jedną z najpopularniejszych metod leczenia jest tu trening słuchowy metodą profesora Alfreda Tomatisa. Terapia ta może pomóc w leczeniu takich zaburzeń jak: autyzm, dysleksja, trudności szkolne, nadwrażliwość na dźwięki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia mowy, wady wymowy czy zaburzenia komunikacji. Trening przy pomocy tej metody polega na słuchaniu – z wykorzystaniem specjalnych słuchawek – przetworzonego materiału dźwiękowego. Tak skomponowana muzyka dostarcza do mózgu dziecka energię i wpływa na poprawę zdolności słuchowych.

zaburzenia uwagi

Terapię metodą Tomatisa oferuje szereg gabinetów w wielu miastach Polski. W celu zdobycia odpowiednich informacji warto przeszukać też internet, gdzie przykładowo na stronie metodatomatisa.com zapoznać się można ze sposobem leczenia oraz umówić na wizytę w profesjonalnym gabinecie. Powyższą metodę wykorzystać też można w celu poprawy wymowy (jąkania, chrypki, wad wymowy) u dorosłych. Jest więc to bardzo wszechstronna metoda pomagająca nie tylko wówczas, gdy mowa się rozwija, ale też może wpłynąć na wykształcony już aparat mowy i wprowadzić odpowiednie korekty. Dzięki niej poprawie ulegnie jakość życia wielu osób, zmagających się z różnorodnymi zaburzeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?